De största företagen i Sverige borde tjäna som inspiration för att rådfråga PanLegis avseende expansion.

Alla har en början någonstans inom affärsverksamheten. Amazon var en gång en liten nätbokhandel innan det blev den miljarddollarbjässe inom nätdetaljhandeln som det är idag. Google drevs en gång i tiden från garaget hos en vän till en av grundarna. Apple drevs också från grundaren Steve Jobs föräldrars garage och Microsoft använde en liknande struktur 1975 när det först etablerades. Dessa små godbitar av obskyr företagsinformation borde tala om för entreprenörerna att en sak är säker: det är okej att börja i liten skala, men arbetet med att vidga sina vyer måste göras i sinom tid. Med detta i åtanke kan PanLegis hjälpa de mindre nystartade företagen att bli verksamma på nya områden via den internationella företagsbildningsprocessen. I den här artikeln kommer vi att uppdatera läsarna vad gäller några av de största företagen i Sverige – vilket är ett land som PanLegis kan hjälpa nystartade företag att expandera till – som en typ av inspiration för att visa att det kan löna sig att göra den där lilla extra ansträngningen globalt sett.

Enligt LargestCompanies.com är Stockholms Securitas AB Sveriges största företag med 282,028 anställda. Enligt bolagets hemsida erbjuder Securitas ”skyddstjänster” som har ”utvecklats tillsammans med våra kunder och är *utformade för att utnyttja teknikinnehåll i stor omfattning’. Det näst största företaget, enligt LargestCompanies.coms uppgifter, är H&M Hennes & Mauritz AB. Mer känd som klädföretaget H & M bland amerikanska konsumenter, där denna Stockholmsbaserade detaljhandlare sysselsätter 123,178 personer. Den tredje största i Sverige är Ericsson, Telefon AB LM, vilket är en informations- och kommunikationsteknikleverantör. Med 107,369 anställda är detta svenska företag specialiserat i ”omvälvande teknik och tjänster som är enkla att använda, anamma och expandera, vilket gör våra kunder framgångsrika i en fullt uppkopplad värld.”

Dessa är kända varumärken, både inom Sverige och utanför landets gränser, men de som driver mindre nystartade företag bör också inse det följande: PanLegis tillhandahåller tjänster som är nödvändiga för att förgrena sig och göra affärer i länder utanför ditt eget. Detta sker efter det att ett litet företag kontaktar PanLegis och söker insikt och hjälp för att kunna göra affärer på ett lagligt sätt i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Panama, Malta, Danmark eller Brittiska Jungfruöarna. Genom att till exempel starta ett aktiebolag (LTD) kan deras personliga och företagets finanser hållas separerade. Det kan också etableras genom PanLegis juridiska experter inom loppet av några timmar. För ägaren av ett nystartat företag, som är upptagen av att driva interna frågor, är det dock ett vettigt nästa steg att lita på en professionell aktör för att hantera denna skattemässigt och juridiskt viktiga uppgift.

Med ett SUF från Panlegis får du samma rättigheter som ett aktiebolag, men du slipper aktiekapital!

Bolagsformen som erövrat Skandinavien med storm! Det är inte utan anledning att PANLEGIS SUF idag är Sveriges snabbast växande företagsform. SUF ger dig fördelarna och friheten med ett AB, men till kostnaden av en enskild firma.

SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar. Registreringen görs genom att det först etableras ett engelskt aktiebolag (Ltd) i England och efter det registreras en Svensk filial av detta företag. Tack vare etableringsfriheten inom EU är du garanterad samma rättigheter som ett vanligt svenskt AB. I likabehandling med ett AB får du bland annat skattefördelar, ansvarsbegränsning och ökade sociala rättigheter. Dessutom slipper du med ett SUF att binda upp minst 50 000 kr i aktiekapital.

SUF är en naturlig och accepterad företagsform inom den europeiska företagsregistreringsbranschen. Om du inte har behov av att binda upp ett aktiekapital i ditt företag under en bestämd tid eller om du bara önskar ett företag som är enkelt att starta och driva – då är SUF företagsformen för dig.

Med ett SUF får du ett svenskt organisationsnummer. Du kan momsregistrera företaget och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.